I dette blogginnlegget skal jeg gjøre rede for en case-oppgave vi har fått utlevert av foreleser. Denne handler om Amnesty International Norge og deres digitale strategi. Det vil bli gjort nødvendige antakelser for å svare på oppgaven, og det er derfor ikke sikkert at alt stemmer overens med Amnesty International Norge sin strategi eller hvordan de selv bruker digitale kanaler. 

Amnesty og digitale kanaler 

Som jeg ser bruker Amnesty International flere digitale kanaler. De har en egen nettside der man blant annet kan melde seg på for å få oppdateringer om hva amnesty jobber med på nyhetsbrev. I tillegg bruker de sosiale medier som Facebook og Instagram. 

Facebooksiden gjelder hele Amnesty International, mens Amnesty International Norge har en egen Instagram profil. 

Amnesty jobber for å avsløre overgrep og brudd på menneskerettighetene. Dette gjør de gjennom å sende etterforskere ut i felt for å dokumentere før de deler uavhengige rapporter gjennom media for å fortelle verden hva som skjer. De bidrar også gjennom underskriftskampanjer og donasjoner fra helt vanlige mennesker, slik at vi kan være med på å kunne påvirke myndigheter og maktutøvere. 

Amnesty bruker sine digitale kanaler til å spre brudd på menneskerettigheter verden over og for å opplyse resten av befolkningen med hva som skjer. Instagram blir i hovedsak brukt til historiefortelling der Amnesty dekker saker som vold, overgrep og generelt brudd på menneskerettigheter gjennom animasjoner, filmer, bilder og tekst. Måten de deler på forenkler vanskelige temaer, som gjør det lettere for oss “vanlige mennesker” å forstå hva som har skjedd og hvordan en kan bidra. 

Engasjement er viktig for Amnesty. For at Amnesty skal kunne fortsette det viktige arbeidet de gjør er de avhengig av å kunne vokse gjennom at enda flere blir kjent med dere, deres visjon og deres jobb for at menneskerettigheter skal bli fulgt verden over. I sin egen strategi for 2021 skriver Amnesty International Norge at det er viktig å fokusere på akkurat hva som er unikt med Amnesty og hva folks engasjement går til. Først og fremst er det viktig med delinger i sosiale medier for å nå ut til enda fler og skape større bevissthet rundt hva som faktisk skjer i andre deler av verden. På en annen side er det også viktig for Amnesty som en uavhengig organisasjon og påvirke målgruppen til å gi donasjoner eller bli faste givere for at de skal kunne fortsette det viktige arbeidet de gjør. For Amnesty er det også viktig at alle skal føle at de kan bidra uansett om de har mulighet til å donere eller ikke. Man kan derfor bidra gjennom å signere aksjoner eller dele budskapet deres videre. Alle som ønsker å bidra skal føle at de på ulike måter kan være med på å utgjøre en forskjell. 

Under er et eksempel der de har laget innhold for å engasjere flere til å kjøpe Pride-armbånd for å vise sin støtte til LGBTQ samfunnet. Dette forklarer enkelt hvorfor det er viktig å jobbe for LGBTQ rettigheter og hvordan en enkelt kan støtte arbeidet gjennom å kjøpe armbånd:

Ingen beskrivelse er tilgjengelig.

Innlegget kan du se her

Her ser man et annet eksempel, der de ønsker å skape engasjement gjennom å dele innholdet. På denne måten viser de til hvordan en enkelt kan engasjere seg gjennom å dele på sosiale medier at man står sammen med kvinnene i Polen, der landet vedtok en ny og streng abortlov. 

Ingen beskrivelse er tilgjengelig.

Innlegget kan du se her

Kundereisen 

Amnesty er avhengige av medlemmenes økonomiske bidrag, da de ikke tar imot statsstøtte. Dette gjør de for å være uavhengige av noen regjering eller makthaver for å kunne fortelle sannheten når det blir begått menneskerettighetsbrudd, uansett hvilket land som skulle bryte dem. Gjennom deres digitale kanaler er det i tillegg til å spre informasjon, essensielt at de kan oppnå flere medlemmer, underskrifter på kampanjer og få flere til å bli faste givere, for å kunne fortsette arbeidet de gjør. 

Gjennom deres digitale kanaler er målet å oppnå underskrifter på ulike kampanjer for å blant annet sette press på myndigheter og få flere til å bli faste givere eller gi enkelt donasjoner. 

For å identifiser kundereisen kan en ta utgangspunkt i AIDA. Modellen er en firedelt forbrukerteori som beskriver stegene i en påvirkningsprosess. AIDA står for: attention/oppmerksomhet, interest/interesse, desire/ønske og action/handling. 

Attention/oppmerksomhet: Gjennom de digitale kanalene Amnesty bruker, blir kunden bevisst på hva Amnesty jobber med og hvordan de kan hjelpe. Amnesty skaper engasjement gjennom historiefortelling som kan påvirke målgruppen til å få økt interesse. 

Interesse: Gjennom innhold på blant annet Instagram kan kunden oppnå økt interesse for Amnesty sitt arbeid og hvordan en selv kan bidra til å hjelpe. Amnesty deler hvordan du kan hjelpe: ved å signere, dele eller donere. 

Desire/ønske: Amnesty viser også i noen poster til hvordan underskrifter som er samlet inn i kampanjer har hjulpet, og kan dermed skape et større ønske blant frivillige til å bidra enten i form av underskrift, bidra økonomisk eller dele videre Amnesty sitt innhold. 

Action/handling: Målet er at kunden i løpet av kundereisen har valgt å utføre en handling. I dette tilfelle kan dette for eksempel være å ha gått videre fra sosiale medier og inn på Amnesty sin nettside for å:

 • underskrive en kampanje
 • bli fast giver
 • bli medlem 
 • bli aktivist 
 • gi et bidrag til amnesty sinn arbeid 

Viktige digitale målsettinger for Amnesty i Google Analytics 

Amnesty har som mål å vokse seg større for å nå ut til enda fler, slik at de har muligheten til å fortsette den viktige jobben de gjør i dag. For å nå ut til fler må de gjennom sine digitale kanaler skape engasjement og bruke disse på riktig måte for å oppnå ønsket handling fra “kundene”. 

Noen målsettinger som kan være viktig å følge med på for Amnesty: 

 • Hva slags innhold på sosiale medier generer mest trafikk inn til nettsiden
 • Hvilke sider som blir besøkt mest 
 • Hvilket innhold førte til flest konverteringer i form av donasjon
 • Hvilket innhold første til flest konverteringer i form av å bli fast giver
 • Hvilket innhold førte til flest underskriftskampanjer (Dette kan være litt unøyaktig da kanskje noen kun velger å engasjere seg i saker som betyr mye for dem. Derfor burde ikke antall underskrifter bety så mye for hvor mye Amnesty velger å fokusere på en sak)
 • Hvilken aldersgruppe donerer mest/blir oftest faste givere? På denne måten kan de forme innholdet på sine digitale kanaler, da spesielt sosiale medier innhold, ut fra dette

Synlighet og SEO

Ved å være synlig på Google kan Amnesty generere mer trafikk inn til nettsiden fra eksisterende og nye kunder. For å være synlig på søkemotoren er søkemotoroptimalisering (SEO) viktig.

For å sjekke Amnesty sin synlighet i Google kan en bruke søkeord som er knyttet til saker de fremmer. Noen eksempler er “homofiles rettigheter”, “samtykke lov” og “menneskerettigheter” som er knyttet til noen av Amnesty sine siste saker på Instagram kontoen deres. 

Ved å søke på “homofiles rettigheter” kommer Amnesty som det første organiske resultatet:

Søker man på “samtykke lov” er Amnesty både første og andre resultatet av organisk søk: 

Ved å bruke søkeordet “menneskerettigheter” kan en se Amnesty sin logo da de er nevnt inne på siden til FN om menneskerettigheter som er det første resultatet av organisk søk:

Dette er i utgangspunktet positivt, for Amnesty er synlig her gjennom FN sine sider. En må derimot bla ganske langt ned for å komme direkte til Amnesty, og de havner på 5.plass på organisk søk. 

Som en organisasjon som jobber for at menneskerettigheter skal overholdes i alle land, kunne det vært nyttig å score høyere på søkeordet “menneskerettigheter”. Selv om ikke det er relevant å komme over FN, kunne de jobbet med SEO for å komme på en 2, eventuelt 3.plass på organisk søkeresultater. 

For å få bedre organisk synlighet kan en blant annet fokusere på å:

 1. Velge riktig søkeord. En kan blant annet bruke Google Ads Keyword planner til å gjøre en søkeordsanalye og se hva som blir søkt etter. 
 2. Tenk også på hva som faktisk blir søkt på og hvordan de som søker kan ordlegge seg. For Amnesty sin del kan det også være relevant å optimalisere nettsidene for det som er de viktigste sakene akkurat nå, og som flere vil søke på.
 3. Bruk Google sine verktøy for søkemotoroptimalisering som Google Search Console
 4. Skap godt innhold som er relevant i forhold til søkeordet. Godt og spennende innhold er viktig for å rangere høyt hos Google. I følge Sempro er det viktig at siden inneholder bilder, video, være godt strukturert og at tittelen og nettstedsadressen er lik. Skriver du blogginnlegg burde du også tenke litt på lengde, da sider med mer enn 450 ord gjerne rangeres høyere.

Du vil kanskje også like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram