Gratis arkivbilde med arbeide, arbeidsområde, arbeidsplass

Bilde av fauxels fra Pexels

Målstyringssystemet OKR er ikke så utbredt i Norge, men brukes av flere store selskaper. Netflix, Google, Spotify og Amazon har til felles at alle tar i bruk OKR. Systemet skal bidra til tydelige mål, økt fokus og engasjement og høyere gjennomføringskraft (Lund, 2019). 

Hva står OKR for?

OKR står for Objective, Key Results og er et styringssett som handler om å sette seg mål og en plan for hvordan bedriften skal nå disse. Systemet baserer seg i stor grad på to spørsmål, som bør stilles i alle ledd i en organisasjon: 

Objective: Hva ønsker du å oppnå?
Key Results: Hvordan har du tenkt å komme dit?

Objective er ambisjonen eller hovedmålet, mens key results er delmål for hvordan du skal nå det overordnede målet! Ved å stille disse spørsmålene og ta i bruk OKR fremmes de viktigste prioriteringene i organisasjonen. Dette skal skape riktig fokus blant ansatte, som får noe å konkret å strekke seg mot gjennom å arbeide med tydelige delmål (Lund, 2019). 

Hva er en god objective?

En objective er en kort setning som enkelt sier hva som skal oppnås. En god objective er: 

 • Konkret – en kort beskrivelse av målet 
 • Inspirerende – ikke bare for ledelsen men også for ansatte i organisasjonen 
 • Tidsbestemt – det burde være mulig å gjennomføre i løpet av valgt periode (Lund, 2019)

Hvordan lage gode key results?

Key results er flere delmål som til sammen skal gjøre at man når det overordnede målet. Målene burde være spesifikke, ha en tidsfrist og være overkommelige. I tillegg burde de være målbare. Key results skal være tydelige, slik at det ikke er noen tvil for hver enkelt om delmålet er nådd eller ikke (Panchadasarm & Prince). 

Modellen er hentet fra https://www.whatmatters.com/faqs/okr-meaning-definition-example/ 

Hvorfor bruke OKR?

I følge Karl Philip Lund (2019) er det fire grunner til å ta i bruk OKR: 

 1. De viktigste målene kommer til overflaten og blir tydelige 
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig
 3. En får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene 
 4. Alle i bedriften skal vite hva som foregår (Lund, 2019). 

Hvordan komme i gang med OKR?

Selskapet Koan forklarer at det fem steg å huske på for å lykkes med å starte opp med OKR: 

 1. Bygg OKR fra bunnen og opp 
  Den instinktive tilnærmingen til å sette mål for bedriften vil være å følge en “cascade approach”, der ledelsen skriver OKR for så og be avdelingsleder knytte OKRene direkte til målene i deres  avdeling, også følge denne tilnærmingen nedover i bedriften (Koan). 
  Ledelsen må sette de overordnede målene for bedriften, men når det gjelder implementering kan det være relevant å la hver avdeling skrive sine egne OKR, samtidig som man legger opp til samarbeid mellom avdelinger. På denne  måten får teamene mulighet til å bruke deres unike kunnskap for å skrive OKR for å nå bedriftens overordnede mål. Dette gjør at man blant annet kan unngå: 
 • Sakte fremgang: Det kan ta lang tid for hvert team eller avdeling å komme i gang, hvis de må vente på OKR fra andre avdelinger. 
 • Dårlig samarbeid: Ansatte kan bli mindre villige og ha mindre troverdighet til OKR om ikke de ulike avdelingene får delta når OKR skrives (Koan)
 1. Skap engasjement rundt OKR ved å tilby enkle muligheter for kommunikasjon rundt systemet for ansatte 
  La ansatte kontinuerlig gi tilbakemelding på hvordan OKR systemet fungerer og skap et samarbeid under implementeringen. La de få dele både positive og negative opplevelser (Koan). 

  Å rapportere ukentlig kan for eksempel være verdifullt! Det er viktig å avtale på forhånd hvordan dere skal rapportere til hverandre ukentlig. Et eksempel er Inevo som ukentlig har oppdateringer i plattform Basecamp (som vi også bruker til OKR i klassen!) og rapporterer ukentlig i deres egenutviklede OKR system (Lund, 2019). 
 1. Vis ansatte hvordan deres arbeid gir verdi
  For å få engasjerte ansatte er det viktig at de forstår sin rolle og hvordan de bidrar til å oppnå mål i hele organisasjonen. I følge Koan kan det oppstå problemer hvis teamleder som rapporterer om OKR ikke anerkjenner team medlemmers innspill for eksempel. Det er derfor viktig at ansatte føler at deres innspill og det de jobber med gir verdi og er med på å bidra til det overordnede målet. Derfor er det viktig for å åpne opp for innspill, gi ansatte mulighet til å reflektere og kommentere fremgang i team og henvise til allerede oppnådde resultater fra deres arbeid (Koan). 
 1. Implementer et enkelt OKR system 
  OKR vil fungere best om det er enkelt å følge opp og har et system som er enkelt å bruke. Hvis alle kan delta, de oppdateringer og få gode tilbakemeldinger raskt kan dette føre til bedre samarbeid og høyere engasjement i arbeidet mot å nå målene (Koan).  
  Igjen vil jeg trekke frem Inevo som nevnt under steg 2. 
 1. Reflekter over både suksess og feilsteg 
  På slutten av kvartalet eller året er det tid for en oppsummering og reflektere rundt hvordan OKR fungerte for bedriften. 
  Her er det viktig å reflektere rundt hva som gikk bra og om OKR hjalp teamene med å nå sine mål, men også reflektere rundt hva som ikke var vellykket og eventuelt hva som kan gjøres bedre og hvordan. 
  I følge Koan kan blant annet dårlig kommunikasjon og lite tilbakemeldinger være faktorer som spiller inn om implementeringen av OKR ikke ble vellykket (Koan).
Gratis arkivbilde med arbeide, arbeidsplass, brainstorm

Bilde av fauxels fra Pexels

Har du noe kjennskap med bruk av OKR?

Kilder: 
How to implement OKRs: 5 fail proof methods:
https://www.koan.co/blog/how-to-implement-okrs
Hva er et godt OKR “objective”?
OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021
What is an OKR? Definition and examples 
https://www.whatmatters.com/faqs/okr-meaning-definition-example/

Du vil kanskje også like...

3 kommentarer

 1. Hei Thale!

  Flott innlegg 🙂 Du skriver og forklarer godt. Du viser at du forstår hvordan OKR fungerer i praksis. Veldig fint at du også har hyperlinket til kilder i løpende tekst. Det gjør det lettere for en leser som meg å finne frem til det du har referert til dersom jeg ønsker å lese mer. Fint at du også henviser deg til leseren ved å avslutte med et spørsmål på slutten 🙂

  Noen tips fra meg:
  – Gjerne skriv litt mer 🙂 I utgangspunktet har du en veldig flott oppsummering av hva OKR er for noe. Kanskje du kunne ha skrevet litt om hvordan Netflix, Google, Spotify eller Amazon jobber med OKR? Da får du en tydelig rød tråd gjennom teksten, i og med at du nevnte dem kort i innledningen.

  Pirk:
  – Konsistent kildehenvisning. Du har for det meste brukt hyperlinking, men så henviser du også med etternavn, årstall. For en mer ryddig tekst, hadde jeg anbefalt å velge enten eller 🙂

  Godt skrevet! Jeg ser frem til å lese mer fra deg!

  1. Hei! Tusen takk for en god og konkret tilbakemelding! Det skal jeg ta med meg videre 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram